Excel - pogojno brisanje vrstic

Težava

Imam preglednico, kjer je stolpec A ime projekta, stolpci B, C in D pa so finančni podatki za določen projekt. Rada bi izbrisala celotno vrstico za projekt samo, če stolpci B, C in D vsebujejo ničle. Lahko nastavim filter in filtriram ničlo za 1 določen stolpec, toda v mnogih vrsticah je samo 1 ali 2 od 3 stolpcev nič, tako da ne deluje.

Rešitev

Poskusite s tem makrom (ob predpostavki, da je prva vrstica vsebovala naslove).

 Javni pod DELETE_Rows_CellZero_Col_B_C_D () Dim x Kot dolg Dim y Kot dolg x = Območje ("C65536"). End (xlUp). (y, 3) .Value = 0 In celice (y, 4) .Value = 0 Potem vrstice (y). 
Prejšnji Članek Naslednji Članek

Top Nasveti